Donos

Paket Stabilnost:

  •  zagotavlja zajamčen fiksni letni donos od 2 do 5 %
  •  zagotavlja investitorju 100 % lastništvo na nepremičnini
  • zajamčen odkup (dogovorjen izhod iz projekta)

Vloženi kapital je kot glavnica, s katero je vlagatelj zavarovan kot lastnik nepremičnine. Običajno mora biti nakup izveden po nižji ceni od tržne (med 20-30 %).

Še več – investitor ve, da je nepremičnina likvidna in da jo lahko kadarkoli proda za tržno vrednost in s tem poplača tudi strošek nadaljnjega vlaganja.

Paket Stabilnost ponuja dodatno zavarovanje za letni fiksni donos v obliki menic podjetja Mreža nepremičnin.

V primeru, če projekt ni realiziran (prodan po poteku določenega roka npr. 2-3 let) se nepremičnina odkupi s strani Mreže nepremičnin po nabavni vrednosti, povečani za skupni znesek vlaganj v projekt.

Produkt Stabilni

zagotavlja zajamčen fiksni letni donos od 3 do 6 %

Zagotovljeno je 100 % lastništvo

investitorja na nepremičnini

Postopek

samo 5 korakov vas loči od cilja!

Obvladovanje situacije

za celotni inženiring projektne nepremičnine v celoti poskrbi Mreža nepremičnin

Aktualna ponudba

V kolikor želite podrobnejše informacije o dejanskih investicijah, vas vabimo da izpolnite spodnji obrazec?

Zanima me paket: