Partner

Paket Partner:

  • gre za skupno vlaganje z Mrežo nepremičnin (solastniški delež). Prednost za investitorja je razpršitev tveganja
  • po realizaciji projektne nepremičnine je predvidena skupna udeležba na dobičku (odvisno od višine sovlaganja)

Investitor je zavarovan kot solastnik nepremičnine, ob tem pa je tudi delno razbremenjen investicij in nadaljnjih vlaganj. Obveznosti prevzame samo v sorazmerju s svojim deležem.

Produkt Partner:

prednost za investitorja je razpršitev tveganja.

Zagotovljeno je 100 % lastništvo

investitorja na nepremičnini.

Postopek:

samo 5 korakov vas loči od cilja!

Obvladovanje situacije:

za celotni inženiring projektne nepremičnine v celoti poskrbi Mreža nepremičnin.

Aktualna ponudba

V kolikor želite podrobnejše informacije o dejanskih investicijah, vas vabimo da izpolnite spodnji obrazec?

Zanima me paket: