O projektu IN2

Investicijsko nepremičninski produkt IN2 je nastal na podlagi 20 letnih izkušenj v poslovanju z nepremičninami in predvsem kot odgovor na večno vprašanje, »kam varno in dobro vložiti denar«. (kratica IN2 pomeni Investicijsko Naložbeni Nepremičninski Inženiring).

Ustvarili smo produkt, ki je oprijemljiv v pravem pomenu besede, je varen in donosen kot alternativa že znanim možnostim investiranja: depozitom na bankah, delniškemu trgu, plemenitim kovinam, skladom, državnim obveznicam in drugim oblikam.

Mreža nepremičnin poišče priložnostno nepremičnino na trgu, ki ima potencial, da se v določenem času oplemeniti. V Mreži nepremičnin naredimo predhodno analizo za vlaganje v razvoj nepremičnine in določimo način oplemenitenja. Šele po natančni analizi  razvrstimo posamezno nepremičnino v eno od 4 paketov za vlaganje.

Bistveno je, da je investitor tudi lastnik nepremičnine, katere nabavna vrednost je nižja od tržne (običajno 20-30%). Tako ima investitor v vsakem trenutku zavarovano glavnico. Celotno upravljanje in inženiring skupaj z realizacijo (prodajo) projektne nepremičnine vodi Mreža nepremičnin.

Potek postopka

Potek postopka

VARNA NALOŽBA

ker postanete 100% lastnik nepremičnin

DONOSNA NALOŽBA

ker gre za investicijo, naloženo v nepremičnino, vrednost katere je nižja od tržne

OBVLADOVANJE SITUACIJE

brez aktivne udeležbe