DONOSNA NALOŽBA

ker gre za investicijo, naloženo v nepremičnino, vrednost katere je nižja od tržne

V večini primerov gre za podcenjene nepremičnine s potencialom razvoja bodisi iz dražb (stečaji, izvršbe) ali na prostem trgu. Mreža nepremičnin naredi predhodno ekonomsko in pravno analizo za vlaganje v razvoj nepremičnine in določi način oplemenitenja nepremičnine. Lahko gre za zemljišče za katero je potrebno pridobiti PGD/gradbeno dovoljenje, lahko gre za poslovni objekt, ki potrebuje prenove, lahko gre za poslovni objekt z možnostjo spremembe namembnosti v stanovanjsko enoto in podobno.

Bistveno je, da je investitor tudi lastnik nepremičnine, katere nabavna vrednost je nižja od tržne (običajno 20-30%). Tako ima investitor v vsakem trenutku zavarovano glavnico. Donos vam torej »ne more uiti«.

nazaj